Kontakt

Elektriehitus

Viktor Kassihin
tootmisvaldkonna juht

T: 659 8990
M: 5099 730
viktor@energia-konsult.ee

Indrek Jürgens
elektriehituse osakonna juhataja

T: 678 8357
M: 5099 744
indrek@energia-konsult.ee

Andrei Fomin
projektijuht

M: 5301 3778
Andrei.Fomin@energia-konsult.ee

Toomas Saarts
projektijuht

M: 5099 725
Toomas.Saarts@energia-konsult.ee

Rene Korniljev
projektijuht

T: 678 8359
M: 5099 732
rene@energia-konsult.ee

Järvo Tandre
projektijuht

T: 678 8351
M: 5099 743
jarvo@energia-konsult.ee

Dmitri Peramets
projektijuhi abi

M: 5099 745
Dmitri.Peramets@energia-konsult.ee

Werner Harak
projektijuhi abi

M: 5099 749
Werner@energia-konsult.ee

Hanna-Birgit Laimets
projektijuhi abi

M: 5099 740
Hanna@energia-konsult.ee

Võrkude käit

Artur Vilu
võrkude käidu osakonna juhataja

M: 5123 768
artur@energia-konsult.ee

Ardo Ott
projektijuht

M: 5117 637
ardo@energia-konsult.ee

Mihhail Kosuškin
projektijuht

M: 5305 8433
Mihhail.Kosushkin@energia-konsult.ee

Andrei Vladimirov
projektijuht

M: 5123 758
Andrei.Vladimirov@energia-konsult.ee

Oliver Ross
projektijuht

M: 5099 726
Oliver@energia-konsult.ee

Olari Sõerumäe
projekteerija

M: 5099 733
olari@energia-konsult.ee

Objektide ja rajatiste käit

Anton Tšislov
objektide ja rajatiste käiduosakonna juhataja

T: 659 8996
M: 5123 763
anton@energia-konsult.ee

Arvo Haabjärv
käidujuht

T: 659 8997
M: 5099 729
arvohaa@energia-konsult.ee

Tõnu Roosna
käidujuht

T: 678 8358
M: 5123 771
troosna@energia-konsult.ee

Siim Oras
käidujuht

T: 6788352
M: 5099 753
siim@energia-konsult.ee

Deniss Jevstratov
käidujuht

M: 5099 748
deniss@energia-konsult.ee

Arendus

Kristin Möldre
arendusvaldkonna juht

M: 5099 716
kristin@energia-konsult.ee

Toomas Roosna
arendusosakonna juhataja

T: 659 8986
M: 5099 731
toomas@energia-konsult.ee

Andrus Lindpere
projekteerimise peaspetsialist

T: 659 8973
M: 5099 721
andrus@energia-konsult.ee

Frida Milaševski
projekteerija

T: 659 8976
M: 5208 691
frida@energia-konsult.ee

Aimar Meliste
kontrolli- ja mõõteala spetsialist

M: 5343 6695
aimar@energia-konsult.ee

Andrei Michelson
kontrolli- ja mõõteala spetsialist

T: 659 8985
M: 5123 754
andrei@energia-konsult.ee

Aneta Andersson
projekteerija

M: 5099 742
M: 5850 4731
aneta@energia-konsult.ee

Haldus

Alvar Möldre
haldusjuht

T: 659 8983
M: 5099 724
alvar@energia-konsult.ee

Siret Remma
juhiabi

T: 659 8970
M: 5099 713
kh@energia-konsult.ee

Tatjana Lobanova
IT spetsialist

T: 659 8980
M: 5099 715
tanja@energia-konsult.ee

Raamatupidamine

Renata Harak
pearaamatupidaja

T: 659 8972
M: 5099 712
rena@energia-konsult.ee

Marina Vint
raamatupidaja

T: 678 8355
M: 5099 710
mari@energia-konsult.ee